سفارش تبلیغ
صبا

مهاجر

کاش می شد تا به آسمان پر کشید .
نظر

اللهم رب الشهر رمضان 

ماه رمضان هم با تمام زیبایی پیدا و پنهانش تمام شد. 

ماهی که خیلی از برکات پیدا و پنهان الهی را در خود آشکار و نهان داشت و همگان از این سفره توشه خویش را برداشتند. 

دوستی دیشب شوخی می کرد می گفت : دیگه از تنهایی دراومدیم . گفتم : چرا؟ گفت: دیگه دوست عزیزمون شیطون آزاد شد.

راست می گفت. 

واقعا خدا رحم کنه. 

نمی دونم تو این ماه رمضان چقدر خودمون رو برای درگیری با این گرگ درنده آماده کرده ایم.

به خدا حیف اون عبادت های شبانه و سحرهای ماه رمضان نیست که بخواد از بین بره. 

حیف اون شب های زیبای قدر نیست که بخواد در اجابت شیطان از بین بره. 

و هزاران حیف که اگر بخواد خوبی ها و نورانیت ماه رمضان، با دوستی با شیطان از بین بره. 

راه درمان چیست ؟

فقط دست گذاشتن در دست خدا و توسل به اهل بیت (علیهم السلام) راه دور بودن از شیطان است . 

دوستی اول ماه رمضان یه سفارشی از یکی از اساتید بهم کرد که تذکرش به جا بود: خودت رو خرج خدا کن خدا بلده برات چکار کنه.

از خدا باید بخوایم : الهی لاتکلنی الی نفسی طرفه عینی ابدا.